Nu er meer kinderen met speciale behoeften op het reguliere onderwijs blijven, kan het voor een leerkracht lastig zijn om dit kind de aandacht te geven die hij/zij verdient en nodig heeft. Ook worden de klassen groter waardoor er soms te weinig aandacht is voor de kinderen die de lesstof moeilijk vinden.

Een kindercoach in het onderwijs kan helpen door het kind met speciale behoeften te begeleiden binnen of buiten de klas. Door nauw samen te werken met de leerkracht, eventuele andere begeleiders, zoals bijvoorbeeld de ambulante begeleider en de ouders, kunnen we werken aan de didactische ontwikkeling maar ook aan het zelfvertrouwen van het kind.

Lees meer

Blogs over....

  • Straffen en belonen

    10 juli 2015

    Er verschijnen regelmatig artikelen over wat je nou moet doen of juist niet moet doen als een kind iets stouts heeft gedaan of gedrag vertoont dat niet door de beugel kan...

Lees meer