Wat doet een kindercoach in het onderwijs?

Door het passend onderwijs zijn er meer kinderen met een arrangement op scholen. Deze kinderen hebben baat bij extra begeleiding voor een paar uur in de week. Een kindercoach in het onderwijs begeleidt kinderen in het passend onderwijs en ondersteunt ze bij de sociaal/emotionele ontwikkeling en bij de didactische ontwikkeling bij kinderen van de leeftijd 4 tot 12 jaar. Er wordt oplossingsgericht begeleidt bij de sociaal/emotionele ontwikkeling en door middel van spel leren ze hun kwaliteiten kennen en hun eigen ‘ik’ beter kennen. Bij de didactische begeleiding wordt er per kind gekeken waar de behoefte ligt. Met passend materiaal waarbij wordt gekeken naar de voorkeur van de leerstijl van het kind (bv. Spel, visualiseren, etc.), wordt het leren leuker en begrijpelijker gemaakt voor deze kinderen.