Werkzijze

Ik ga met het kind samen werken om bijvoorbeeld rekenen of taal te begeleiden binnen of buiten de klas. We werken tussendoor ook nog aan het ontdekken van de kwaliteiten van de kinderen, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Dit is terug te zien in het leren en de schoolresultaten. Het uiteindelijke doel is dat het kind zelfstandig de geleerde stappen toe kan passen in de klas. Ook begeleid ik kinderen om met verschillende problemen om te gaan. U kunt bijvoorbeeld denken aan: Pesten, scheiding, rouwverwerking, faalangst, omgaan met boosheid, etc.

  • Kennismakingsgesprek
    Dit kennismakingsgesprek vindt plaats bij het kind op school met de leerkracht, IB-er en de ouders. Hier wordt duidelijk welke begeleiding nodig is en wat jullie van mij verwachten.
  • Proefperiode
    Nadat er besloten is bij alle partijen om verder te gaan met mij als kindercoach, zal er een proefperiode worden afgesproken om te kijken of er een klik is tussen het kind en mij. Als iedereen na deze periode tevreden is, dan leggen we de periode vast waarin we verder gaan werken.
  • Duur begeleiding
    De duur van de begeleiding hangt af van de behoefte van het kind. Per sessie kan er naar wens een verslag worden verstuurd over wat we gedaan hebben. Tussendoor komen we nog een keer bij elkaar om te bespreken wat de vorderingen van het kind zijn en wat ieders ervaringen zijn tot dan toe. Waar nodig stellen we het plan en de doelen bij.